قیمت ورق استیل 316 نگیر
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق استیل 316 نگیر

قیمت ورق استیل 316 نگیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض… 41.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض… 51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض… 61.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض… 81.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض… 101.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض… 121.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد… 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد… 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی 178,899
ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد… 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد… 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6