قیمت ورق استیل 309 نگیر
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق استیل 309 نگیر

قیمت ورق استیل 309 نگیر

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2… 21رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2… 21.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2… 21.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5… 2.51رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5… 2.51.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3… 31رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3… 31.25رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3… 31.5رولکیلوگرمانبار تهراناروپایی 308,900
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4… 41.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5… 51.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6… 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8… 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10… 101.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12… 121.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15… 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20… 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهراناروپایی تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6